Roster
1 Leah Broderick SO
2 Moran Lonning SO
3 Kelsey Strand SO
4 Jackie Hoyme FR
5 Rachel Burras JR
6 Tori Dahlen JR
7 Lainey Erion JR
8 Amanda Twait JR
9 Taisha Thornton SO
10 Paige Evans JR
11 Kristen Malanaphy JR
13 Sierra Klimesh SO
14 Hannah Kuehner FR
17 Savanna Klimesh SO
18 Jenna Rockweiler JR
19 Emily Wilson SO
22 Karah Shindelar SO