Games   Batting
Athlete AB R H 2B 3B HR RBI SAC BB SO SB SBA HBP OBP SLG AVG
SO - Kelsey Strand 130 29 44 7 3 0 13 1 9 8 10 0 1 0.386 0.438 0.338
JR - Rachel Burras 111 30 40 7 2 5 32 2 12 15 10 0 4 0.441 0.595 0.360
JR - Paige Evans 97 24 27 4 3 2 17 2 16 24 6 0 0 0.381 0.443 0.278
SO - Moran Lonning 117 22 24 2 1 0 13 8 8 13 9 0 2 0.268 0.239 0.205
JR - Amanda Twait 92 14 22 5 3 0 16 1 10 30 2 0 0 0.314 0.359 0.239
JR - Tori Dahlen 85 9 19 1 0 0 2 3 5 23 2 0 0 0.267 0.235 0.224
JR - Jenna Rockweiler 102 11 19 4 0 0 7 4 4 17 3 0 1 0.224 0.225 0.186
JR - Kristen Malanaphy 84 13 16 4 0 0 7 1 7 23 1 0 2 0.269 0.238 0.190
FR - Jackie Hoyme 39 7 13 2 0 1 7 0 1 2 0 0 0 0.350 0.462 0.333
SO - Karah Shindelar 60 7 11 4 0 0 12 2 8 19 1 0 1 0.290 0.250 0.183
SO - Leah Broderick 57 6 9 1 0 0 10 2 6 15 6 0 0 0.238 0.175 0.158
SO - Savanna Klimesh 24 1 7 1 0 0 1 1 2 3 1 0 0 0.346 0.333 0.292
SO - Sierra Klimesh 2 4 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.500 0.500 0.500
JR - Lainey Erion 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
SO - Taisha Thornton 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.000 0.000 0.000
FR - Hannah Kuehner 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
SO - Emily Wilson 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
Totals 1004 182 252 42 12 8 137 27 88 194 51 0 11 0.318 0.341 0.251

Pitching
Athlete Starts App Record IPs S HA RA ER ERA BB HB Ks Opp AB Opp BA
SO - Savanna Klimesh 0 29 6 - 15 140 2/3 1 165 122 58 2.89 87 6 79 597 0.276
JR - Paige Evans 0 25 7 - 9 103 1/3 0 123 109 47 3.18 58 5 52 441 0.279
Totals 15 - 22 244 1 288 231 105 3.01 145 11 131 1038 0.277

Fielding
Catcher
Athlete A PO E C F % CS SBA
FR - Jackie Hoyme 0 10 0 10 1.000 0 0
SO - Karah Shindelar 5 163 1 169 0.994 0 0
SO - Savanna Klimesh 109 4 2 115 0.983 0 0
SO - Moran Lonning 77 85 3 165 0.982 0 0
JR - Rachel Burras 6 210 7 223 0.969 0 0
JR - Paige Evans 89 16 4 109 0.963 0 0
SO - Leah Broderick 8 59 4 71 0.944 0 0
SO - Kelsey Strand 80 61 11 152 0.928 0 0
JR - Tori Dahlen 2 31 3 36 0.917 0 0
JR - Amanda Twait 2 37 6 45 0.867 0 0
JR - Jenna Rockweiler 12 20 8 40 0.800 0 0
JR - Kristen Malanaphy 19 19 10 48 0.792 0 0
JR - Lainey Erion 0 1 1 2 0.500 0 0
SO - Taisha Thornton 0 0 0 0 0.000 0 0
SO - Sierra Klimesh 0 0 0 0 0.000 0 0
FR - Hannah Kuehner 0 0 0 0 0.000 0 0
SO - Emily Wilson 0 0 0 0 0.000 0 0
Totals 409 716 60 1185 0.949 0 0